بایگانی برچسب ها: ازدواج حضرت ابراهیم

زندگینامه حضرت ابراهیم (ع)

زندگینامه حضرت  ابراهیم (ع)

زندگینامه حضرت ابراهیم خلیل الله (ع)   زندگینامه حضرت ابراهیم (ع) حضرت ابراهیم خلیل الله (ع)از پیامبران اولوالعزم هستند .خلیل الله امتیازی بود که خداوند به حضرت ابرتاهیم داده شد .خلیل در لغت به دو معنا می با شد یکی به معنای دوستی .یعنی خداوند حضرت ابراهیم را به دوستی خود برگزیده بود و معنای دوم خلیل به معنای نیاز و احتیاج است وتفسیر آن این است که حضرت ابراهیم بر این عقیده بود که همه چیز بدون استثناءنیازمند خداوند است .   ...

ادامه مطلب