بایگانی برچسب ها: ازدواج نامناسب

با چه افرادی نباید ازدواج کرد؟

با چه افرادی نباید ازدواج کرد؟

با چه افرادی نباید ازدواج کرد؟   همواره افرادی وجود دارند که ازدواج با آن ها صحیح نیست،از جمله این افراد  کسانی هستند که هنوز کودک مانده و از لحاظ رفتاری بالغ نشده اند. این افراد سنجیده و مسولانه رفتار نمی کنند و شرایطی را ایجاد میکنند  که همسر آن ها برایشان نقش «والد» را ایفا کند. چطور بشناسیم؟ چند صفت ویژه برای شناسایی این افراد در ادامه ذکر می شود: الف- توانایی نداشتن در پذیرش مسئولیت های مالی و حل مشکلات اقتصادی ب- غیر قا...

ادامه مطلب