بایگانی برچسب ها: استفتائات سجده سهو

سجده سهو چیست و چگونه خوانده می شود ؟

سجده سهو چیست و چگونه خوانده می شود ؟

آشنایی با سجده سهو و چگونگی خواندن آن   سجده سهو چیست ؟ یکی از مواردی که نماز را باطل می کند .سخن گفتن از روی عمد است؛ یعنی اگر کسی عمداً حرف بزند یا یک کلمه، حتى کلمه دو حرفى مانند «من» و «ما» نماز باطل است، بلکه بنا بر احتیاط واجب اگر دو حرف که معنی خاصی هم نداشته باشد نماز باطل می‌شود. اما حرف زدن از روى غیر عمد یا سهوا  نماز را باطل نمی‌کند و اگر نمازگزار سهو ا یا از فراموشی حرفی بزند، باید پس از نماز دو سجده سهو بجا آورد.در پ...

ادامه مطلب