بایگانی برچسب ها: استفتائات نشانه های بلوغ

سن تکلیف دختران وپسران

سن تکلیف دختران وپسران

سن تکلیف دختر و پسر چگونه محاسبه می شود ؟ سن تکلیف دختران وپسران   در این مبحث به این موضوع می پردازیم که سن تکلیف دختران و پسران چه زمانی است .واین مطلب را هم از نظر قران نو هم از نظر مراجعه مورد بحث قرار می دهینم .برای رسیدن به سن تکلیف باید نشانه ای وجود دارد .حال اگر این نشانها برای دختران و پسران اتفاقی نیفتاد باید بمانند یک مکلف به وظایف شرعی خود بپردازد . شما میتوانید فتوای مراجع  روزه گرفتن دختران نه ساله را نیز مطالع...

ادامه مطلب