بایگانی برچسب ها: اسم پسرانه ترکی با الف

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با الف + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با الف + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف الف + معنای نامهای ترکی زیباترین اسم های پسرانه ترکی با الف + معنی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف الف اسم/نام ریشه نام معنی اسم اتابک ترکی (Әtabək) ← آتابای. ار دوْغان ترکی (Әr doğan) نیرومند مانند پرنده شکاری. اردلان ترکی (Әrdəlan) ← آردالان. اردم ترکی (Әrdəm) فضیلت. فرهنگ. معرفت. شخصیت. مردانگی. توانایی. به همین صورت و معنا وارد زبان فارسی شده است. اردیل ترکی (Әrdil) پردل. جسور. نترس. گنده. تنومند. ارکنه ترکی ...

ادامه مطلب