بایگانی برچسب ها: اسم پسرانه ترکی با ت

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ت + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ت + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ت + معنای نامهای ترکی زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ت + معنی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ت اسم/نام ریشه نام معنی اسم تابالتای ترکی (Tabaltay) ابدیت. تابداش ترکی (Tabdaş) برابر. همتا. تابلا ترکی (Tabla) پنجه کفش. تابلاش ترکی (Tablaş) تاب. تحمل. تابون ترکی (Tabun) روستا. تاپات ترکی (Tapat) هوس. کشف. تاپارا ترکی (Tapara) شکوه. عظمت. تاپاش ترکی (Tapaş) بلغور گلوله شده. تاپال ترکی (Tapal) چین و شکن و ناه...

ادامه مطلب