بایگانی برچسب ها: اسم پسرانه ترکی با د

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با د + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با د + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف د + معنای نامهای ترکی زیباترین اسم های پسرانه ترکی با د + معنی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف د اسم/نام ریشه نام معنی اسم دابار ترکی (Dabar) حوضچه. دابارا ترکی (Dabara) جشن. شکوه. دابال ترکی (Dabal) کوتاه قد. کوتوله. دابان ترکی (Daban) پاشنه. اساس. بُن. سینه. برگهای نزدیک به ریشه در توتون. فاحشه. آهن نیکو برای شمشیر سازی. مزرعه بدون سنگ و حاصلخیز. داباندا ترکی (Dabanda) فوراً. در حال. داپاندی ترکی (Dapandı...

ادامه مطلب