بایگانی برچسب ها: اسم پسرانه ترکی با س

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با س + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با س + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف س + معنای نامهای ترکی زیباترین اسم های پسرانه ترکی با س + معنی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف س اسم/نام ریشه نام معنی اسم ساباتای ترکی (Sabatay) کیسه مخصوص نگهداری نقره. درجه. حدّ. سابار ترکی (Sabar) انگشت. کوبنده. سابان ترکی (Saban) خیش. سابای ترکی (Sabay) فالبین. ساپات ترکی (Sapat) رفو. ساپار ترکی (Sapar) بیراهه. کجراهه. جای گریز. راه فرار. تفاوق. فرق. کناره شهر. آزاد. تغییر دهنده راه. ساپال ترکی (Sapal...

ادامه مطلب