بایگانی برچسب ها: اسم پسرانه ترکی با ق

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ق + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ق + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ق + معنای نامهای ترکی زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ق + معنی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ق اسم/نام ریشه نام معنی اسم قابات ترکی (Qabat) طبقه. اصل. بنیاد. هیزم. خشن. هیکل. بار. دفعه. نوبت. قابار ترکی (Qabar) حباب روی آب. تاول. پینه. میخچه. ورم کرده. باد کرده. پینه بسته. هیکل. نی. قابارا ترکی (Qabara) آهنی که در پاشنه کفش زنند. میخ سرگنده که در کفاشی بکار برند. غرور. ورم دستهای اسب. النگ...

ادامه مطلب