بایگانی برچسب ها: اسم پسرانه ترکی با م

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با م + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با م + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف م + معنای نامهای ترکی زیباترین اسم های پسرانه ترکی با م + معنی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف م اسم/نام ریشه نام معنی اسم ماراق ترکی (Maraq) کشش. جاذبه. دلبستگی. رغبت. علاقه. ذوق. میل. هوس. اشتیاق. شور. کنجکاوی. قفل چوبی پشت در. کلون. کاهدان. ماران ترکی (Maran) هر یک از اجزاء چهارگانه چرخ ارابه. جالیز. بستان. خانه کوچک. مارقان ترکی (Marqan) تضمین. گارانتی. مالان ترکی (Malan) سفید. ماناس ترک...

ادامه مطلب