بایگانی برچسب ها: اسم پسرانه ترکی با ه

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ه + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ه + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ه + معنای نامهای ترکی زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ه + معنی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ه اسم/نام ریشه نام معنی اسم هارای ترکی (Haray) فریاد. جار. هیاهو. بانگ سهمگین. کمک. هالای ترکی (Halay) دایره. حلقه. سرگین گوسفندان که با دست گِرد و قلنبه میکنند و روی دیوار زنند تا خشک شود و سپس آنها را به طور منظم میچینند. نوعی رقص آذربایجانی. رقصهایی که صرفاً با آواز و کف زدن همراهی شوند. هایان ترکی (Hayan)...

ادامه مطلب