زیباترین اسم های پسرانه ترکی با پ + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با پ + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف پ + معنای نامهای ترکی زیباترین اسم های پسرانه ترکی با پ + معنی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف پ اسم/نام ریشه نام معنی اسم پاتار ترکی (جان)(Patar) اردک نر. پاتال ترکی (Patal) بیش از حد بزرگ. پاتان ترکی (جان)(Patan) بچه خرس. پاچان ترکی (Paçan) ریشه کوچک و ظریف درخت. پارامان ترکی (Paraman) دیوار گِلی. تکه تکه. دریده. پاران ترکی (Paran) آتشی که روز قبل از عید برافروزند. پارتان ترکی (Partan) خشم. بهم ریخته. پارخار تر...

ادامه مطلب