بایگانی برچسب ها: اسم پسرانه ترکی با چ

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با چ + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با چ + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف چ + معنای نامهای ترکی زیباترین اسم های پسرانه ترکی با چ + معنی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف چ اسم/نام ریشه نام معنی اسم چاپار ترکی (Çapar) نامه رسان. قاصد. خبررسان. پیک. سوار. سواره. مرد زردفام. انسان خالدار با چشمهای سبز. چاپاشا ترکی (Çapaşa) کوشش. تقلا. چاپال ترکی (Çapal) جایی که برای درست کردن اجاق، کَنده باشند. ارمغان. پراکنده. مخلوط. زباله. ناخالص. ویرانه. ضعیف. ناعلاج. چاپالا ترکی (Çapal...

ادامه مطلب