بایگانی برچسب ها: اسم پسرانه ترکی با ی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ی + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ی + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ی + معنای نامهای ترکی زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ی + معنی   اسم/نام ریشه نام معنی اسم یابال ترکی (Yabal) کرخت. سست. یابانای ترکی (Yabanay) خدای دشتها در باور ترکان. یابین ترکی (Yabın) قرمز. سرخ. یاپار ترکی (Yapar) رند. لوطی. سازنده. ماهر. استاد. یاپاش ترکی (Yapaş) کومه. کلبه. یاپال ترکی (Yapal) زره. جوشن. بد هیکل. برگ درخت قطران. یاپای ترکی (Yapay) جعلی. مصنوعی. سازنده.مجری. یاپپا تر...

ادامه مطلب