اعمال آخر ماه شعبان

اعمال آخر ماه شعبان

فضیلت اعمال آخر ماه شعبان  اعمال آخر ماه شعبان اعمالی برای سه روز آخر ماه شعبان ذکر شده است که ما برای شما عزیزان بازگو می کنیم .باید در این روز آخر بتوانیم خودسازی انجام دهیم تا با حال خوب وارد ماه رمضان شویم و شب و روزهای این ماه را درک کنیم . شما عزیزان می توانید مناجات شعبانیه و اعمال مشترک ماه شعبان را نیز مطالعه کنید .التماس دعا   فضیلت روزه گرفتن در آخر ماه شعبان  قالَ الصّادِقُ علیه السلام: مَنْ صامَ ثَلاثَهَ أَیّامِ مِنْ اخِ...

ادامه مطلب