اعتکاف واحکام آن +زمان اعتکاف سال ۹۷

اعتکاف واحکام آن +زمان اعتکاف سال ۹۷

اعتکاف چیست ؟احکام اختصاصی اعتکاف    اعتکاف واحکام آن+زمان اعتکاف سال ۹۷   اعتکاف از اعمال مستحبی است که در سه روز از سال انجام می شود .این سه روز در ماه مبارک رجب قرار دارد .که روزهای سیزدهم چهاردهم و پانزدهم ماه رجب است .در این سه روز روزه می گیرند و عبادت می کنند و لحظات زیبای معنوی را برای خود رقم میزنند . در بخش مذهبی ما می توانید دیگر احکام دینی را پیگیری کنید   حقیقت و مفهوم اعتکاف اعتکاف از ماده «عکف» در لغت به...

ادامه مطلب