اعمال روز اوّل ماه ذى الحجه چیست؟

اعمال روز اوّل ماه ذى الحجه چیست؟

اعمال روز اوّل ماه ذى الحجه چیست ؟ روز اول ماه ذی الحجه روز میمون و پر برکتی است در این روز حضرت ابراهیم به دنیا آمده اند و روز ازدواج حضرت علی علیهالسلام با دختر پیامبر حضرت فاطمه زهرا است.ما در بخش مذهبینماگرد اعمال روز اول ماه ذی الحجه را برای شما همراهان همیشه بیان می کنیم. التماس دعا   اعمال روز اول ماه ذیحجه اعمال روز اوّل ماه ذى الحجه  روز اوّل ماه ذی الحجه روز بسیار مبارکى است و در آن چند عمل واردشده است: اوّل: روزه گرفتن د...

ادامه مطلب