اعمال روز اول ماه رمضان

اعمال روز اول ماه رمضان

فضیلت اعمال روز اول ماه مبارک رمضان   اعمال روز اول ماه رمضان در ماه مبارک رمضان روزه گرفتن به نخوردن غذا و آب نیست .باید چشم و گوش و زبان نیز روزه باشد .حضرت علی علیه السلام فرمود که چه بسیار روزه داری که بهره نیست او را از روزه بغیر از تشنگی و گرسنگی و چه بسیار عبادت کننده که نیست او را بهره از عبادت بغیر از تعب .ای خوشا خواب زیرکان که بهتر از بیداری و عبادت احمقان است و خوشا افطار کردن زیرکان که بهتر از روزه داشتن بیخردان ا...

ادامه مطلب