اعمال روز مباهله

اعمال روز مباهله

اعمال و دعاى روز مباهله روز بیست و چهارم ماه ذی الحجه روز مباهله است.روزی است که پیامبر به خانه حضرت فاطمه (س)رفتند و حضرت علی و امام حسین و امام حسن و حضرت فاطمه به همراه پیامبر به زیر عبا رفتند و پیامبر در حق آنان دعا کرد .حال در این روز اعمالی وارد شدهه است که برای شما عزیزان بیان می کنیم .پس با ما همراه باشید. اعمال روز مباهله اعمال روز مباهله  روز بیست و چهارم بنابر اَشْهر روزى است که مُباهَلَه کرد رسول خدا صَلَّى اللَّهِ عَلِ...

ادامه مطلب