اعمال شب و روز نیمه شعبان بخش اول

اعمال شب و روز نیمه شعبان بخش اول

فضیلت اعمال شب و روز نیمه شعبان   اعمال شب و روز نیمه شعبان   شب نیمه ماه شب تولد موعود مبارک چون حضرت معدی (عج)است و از افضل ترین شبها بعد از شبهای قدر قرار دارد .در این شب اعمالی وارد شده است .که ما به بخشی از اعمال شب نیمه شعبان  این شب فرخنده را در این پست و بقیه اعمال را در بخشی دیگر متذکر می شویم .ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید.   فضیلت شب نیمه شعبان  شب نیمه شعبان، شب بسیار خجسته ای است. از امام جعفر صادق علیه ال...

ادامه مطلب