اعمال شب اول ماه مبارک رمضان

اعمال شب اول ماه مبارک رمضان

فضیلت اعمال شب اول ماه رمضان   اعمال شب اول ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان از ماه های پر خیرو پرکت است و از بهترین ماهها در نزد خداوند است و روزها و شبهایش بهترین و ساعاتش بهترین ساعات است در این ماه پر فضیلت نفسهای بندگان خدا عبادت محسوب می شود و ماهی است که درهای آسمان و درهای بهشت گشوده می شود و درهای جهنم بسته می شود .خواندن یک آیه از قران در این ماه برابر با ختم قران است . ماه های رجب و ماه شعبان برای آماده سازیما بندگان خ...

ادامه مطلب