اعمال مشترک ماه رمضان

اعمال مشترک ماه رمضان

موارد اعمال مشترک در روزها و شب های ماه مبارک رمضان    اعمال مشترک ماه رمضان   ماه مبارک رمضان که به ماه پر رحمت و آمرزش است ماهی است که خداوند نفسهای شما را در آن ثواب تسبیح قرار داده است و خواب شما را عبادت می داند وعمل های شما در آن مقبول است و دعاهای شما در آن مستجاب مشود . اعمال مشترکی برای روزها و شبها و سحرهای ماه مبارک رمضان روایت شده است که مادر اینجا برای شما عزیزان یادآور می شویم .   اعمال مشترک روزهای ماه ...

ادامه مطلب