حق آرایش پرستاران زن در فیش حقوقشان!!!

حق آرایش پرستاران زن در فیش حقوقشان!!!

حق آرایش پرستاران زن در فیش حقوقشان!!! حق آرایش پرستاران زن در فیش حقوقشان!!! حق آرایش پرستاران زن در فیش حقوقشان افزودن هزینه ی آرایش پرستاران بیمارستان خصوصی به فیش حقوقشان همه راشگفت زده کرده است. چندی است که اخباری مبنی بر «پرداخت حق آرایش به پرستاران زن در بیمارستان‌های خصوصی» حاشیه دیگری در حوزه پرستاری رقم زده است؛ این درحالی است که سازمان نظام پرستاری ضمن اظهار بی‌اطلاعی از آن، قول پیگیری آن را می‌دهد و می‌گوید: حمید چراغی،...

ادامه مطلب