افسردگی وفقر بازیگران!!!+سکه طلای تقلبی بجای دستمزد!!!!!

افسردگی وفقر بازیگران!!!+سکه طلای تقلبی بجای دستمزد!!!!!

افسردگی وفقر بازیگران!!!+سکه طلای تقلبی بجای دستمزد!!!!! افسردگی وفقر بازیگران!!!+سکه طلای تقلبی بجای دستمزد!!!!! گیتی معینی بازیگر سینماوتلویزیون گفت:۵سالی است که درهیچ سریالی بازی نکرده ام وپیشنهادی به من نشده است ومن سرپرست خانواده ام, درادامه صحبتهای وی را خواهید خواند. گیتی معینی با اشاره به اینکه پیشنهادی در عرصه تصویر به او نمی‌شود، گفت که پنج سال است در هیچ سریالی بازی نکرده است. وی با اشاره به اینکه مدتی در برنامه «نقره بارو...

ادامه مطلب