سنگ قبر ایرج افشار را دزدیدن!!!+عکس

سنگ قبر ایرج افشار را دزدیدن!!!+عکس

سنگ قبر ایرج افشار را دزدیدن!!!+عکس سنگ قبر ایرج افشار را دزدیدن!!!+عکس سنگ قبرایرج افشار پژوهشگر تاریخ وفرهنگ کشورمان مفقود شده است به تازگی فرزندوی از مفقود شدن وبه سرقت رفتن سنگ مزاراش خبر داده است. سرقت رفتن سنگ قبر ایرج افشار فرزند ایرج افشار از مفقود شدن سنگ مزار این پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران خبر داد. آرش افشار با تأیید مفقود شدن سنگ مزار استاد ایرج افشار به گفت: ‘ مزار پدرم در آرامگاهی خصوصی بهشت زهرا (س) واقع است. سنگ مزا...

ادامه مطلب