افشای هزینه ی ساخت وتهیه سریال شهرزاد!!+عکس [caption id="attachment_10548" align="aligncenter" width="505"] افشای هزینه ی ساخت وتهیه سریال شهرزاد!!+عکس[/caption] هزینه ی ساخت وتهیه ی سریال شهرزاد 1 لورفت در ادامه گفته های یکی از عوامل این سریال را مطالعه کنید. در سریال شهرزاد ۲ ...