احکام نماز جماعت

احکام نماز جماعت

  احکام امام و مامون در نماز جماعت   احکام نماز جماعت   نماز جماعت به صورت دسته جمعی برگزار می شود .اولین نماز جماعت توسط پیامبر و حضرت علی (ع) خوانده شد .در نماز جماعت امام جماعت حمد وسوره را خود می خواند و وظیفه مامون سکوت کردن و گوش دادن است .نماز گزار یا ماموم ناید اعمال نماز را زودتر از امام جماعت انجام دهد .فقهای شیعه نماز جماعت را مستحب موکد می دانند .می توانید  شکیات نماز را در احکام دینی ببینید ثواب نماز جماعت...

ادامه مطلب