زندگینامه سید جمال الدین اسد آبادی

زندگینامه سید جمال الدین اسد آبادی

زندگینامه سید جمال الدین اسد آبادی      زندگینامه اسد آبادی سید جمال الدین اسد آبادی شخصیت بارزی که با هدف نزدیکی مذاهب اسلامی و ایجاد وحدت اسلامی به بازدید از مناطق مختلف جهان اسلام اقدام نمود .از شاگردان به نام اسد آبادی میتوان به میرزا رضایی کرمانی و محمد عبده اشاره کرد   ولادت اسد آبادی  در شهر اسد آباد همدان در محله با سابقه((امامزاده احمد))مردمانی نجیب از سادات حسینی زندگی می گذرانند و پاک مردی از تبار پیامبر صلی ...

ادامه مطلب