زندگینامه حضرت فاطمه الزهرا (س)

زندگینامه حضرت فاطمه الزهرا (س)

زندگینامه فاطمه زهرا (س)زندگینامه حضرت فاطمه زهرا زندگینامه حضرت فاطمه زهرا از تولد تا شهادت    زندگینامه فاطمه زهرا پس از تولد درودانه حضرت محمد (ص)همه ی کفار وی را ابتر خواندند ولی با نزول سوره مبارکه کوثر و گذر زمان و تولد ۱۱نور مقدس از دامان پاک مطهر ایشان ،کذب رفتار وگفتار کفار وصدق فرموده خداوند بر همگان آشکار شد و همگی شعیان و مسلمانان جهان منتظر ظهور آخرین فرزند صدیقه کبری هستند . از تولد تا جوانی حضرت فاطمه (س) در تاریخ تولد ف...

ادامه مطلب