تصاویری از آموزش فساد و فحشا به کودکان با مجوز ارشاد

تصاویری از آموزش فساد و فحشا به کودکان با مجوز ارشاد

تصاویری از آموزش فساد و فحشا به کودکان با مجوز ارشاد تصاویری از آموزش فساد و فحشا به کودکان با مجوز ارشاد دشمنان ایران و اسلام با هدف قرار دادن باور ها و ایمان مردم روی به جنگ نرم آورده اند و از این راه فرهنگ مردم را تحت تاثیر قرار می دهند و ما باید با هوشیاری با آن برخورد کنیم تا آسیبی به ما و جامعه ما وارد نشود. تصاویری از آموزش فساد و فحشا به کودکان با مجوز ارشاد تصاویری از آموزش فساد و فحشا به کودکان با مجوز ارشاد تصاویری از آموزش فساد...

ادامه مطلب