معنی اسم السای – معنی نام السای – زیباترین نام های دخترانه ترکی

معنی اسم السای – معنی نام السای – زیباترین نام های دخترانه ترکی

نام السای یکی از نام های زیبا واصیل دخترانه ترکی و آذربایجانی است. این نام زیبا السای در ترکی به معنی مانند ماه است. در ادامه معنی اسم السای و اسم های مشابه السای آورده شده است. معنی اسم السای معنی اسم السای : نام السای یکی ازنامهای دخترانه اصیل و زیبای ترکی و آذربایجانی است. این اسم در ترکی به معنی مانندماه است. بیشتر بخوانید; اسم های دخترانه ترکی جدید با معنی را مشاهده کنید. ریشه اسمالسای : نوع: دخترانه ریشه اسم:ترکی و آذربایجانی ...

ادامه مطلب