معنی اسم الشن – معنی نام الشن – زیباترین نام های دخترانه ترکی

معنی اسم الشن – معنی نام الشن – زیباترین نام های دخترانه ترکی

اسم الشن یکی از نامهای زیبا و اصیل دخترانه و پسرانه ترکی است، اسم الشن به معنی شادی قوم ، افتخار و شان قوم، حاکم، رهبر و حکمران یک منطقه است . در این مطلب از مجموعه اموزشی نامهای دخترانه و معنی آنها معنی نام الشن را برای شما آماده نموده ایم معنی اسم الشن معنی اسم الشن : نام الشن یک نام زیبا و اصیل دخترانه ترکی و آذربایجانی است . این نام زیبا و اصیل به معنی شادی قوم ، افتخار و شان قوم، حاکم، رهبر و حکمران یک منطقه است . امیدواریم که از...

ادامه مطلب