زندگینامه امام حسن عسکری (ع)

زندگینامه امام حسن عسکری (ع)

زندگینامه امام حسن زکی العسکری    زندگینامه امام حسن عسکری امام حسن عسکری پدر بزرگوار منجی جهان امام مهدی (عج )است .که در دوران زندگی  خود سختیهای و رنج های زیادی را متحمل شدند .  مردمدر این سالها همواره زیر نظر جاسوسان و مأموران حکومت عباسی بودو دوستان و یارانش خیلی سخت می توانستند با او تماس بگیرند. امام (ع) با صبوری و اخلاق نیکو کم کم مأموران تند خو و بد اخلاق حکومت را طوری عوض کرد که برخی از آنان ازیاران حضرت شدند. به وسیله ...

ادامه مطلب