خبر جنجالی حذف المپیک !!!+علت حذف المپیک

خبر جنجالی حذف المپیک !!!+علت حذف المپیک

خبر جنجالی حذف المپیک !!!+علت حذف المپیک خبر جنجالی حذف المپیک !!!+علت حذف المپیک خبر جنجالی پخش شده در فضای مجازی مبنی بر اینکه در دهه های آینده المپیک به دلیل گرمی زیاد کره ی زمین حذف خواهد شد زیرا گرمای شدید شرایط را تغییر خواهد داد به همین دلیل تا چند سال آینده برگزای المپیک بعدی فقط در شهریور ماه امکان پذیر است. خبر جنجالی حذف المپیک !!!+علت حذف المپیک یک گروه از محققان استرالیایی و آمریکایی اظهار کردند: گرم شدن کره زمین میزبانی ب...

ادامه مطلب