انتقاد تند داریوش ارجمند از مختارنامه !!! [caption id="attachment_10292" align="aligncenter" width="300"] انتقاد تند داریوش ارجمند از مختارنامه !!![/caption] شب گذشته داریوش ارجمند مهمان برنامه ی هفت بود وی انتقادات تندی را درباره ی سریال مختارنامه در برنامه ی هفت بیان کرد. انتقاد داریوش ...