همسر مهناز افشار در راه دادسرا !!!+عکس [caption id="attachment_10421" align="aligncenter" width="600"] همسر مهناز افشار در راه دادسرا !!!+عکس[/caption] شوهر مهناز افشار«ی.ر» امروز به درخواست بازپرس پرونده اش از زندان به دادسرا ی تهران منتقل شد. براساس شواهد موجود پای ی.ر در زندان پیچ ...