چرا داشتن مرجع تقلید برای هر مسلمانی واجب است ؟

چرا داشتن مرجع تقلید برای هر مسلمانی واجب است ؟

 اگر یک مسلمانی مرجع تقلید نداشته باشد چه حکمی دارد؟ چرا داشتن مرجع تقلیدبرای هر مسلمانی واجب است ؟ درسایت نماگرد در بخش احکام مذهبی به موضوعی می پردازیم شاید سوال خیلی از شما عزیزان باشد .که چرا هر مسلمانی باید مرجع تقلید داشته باشد .در صورتی که خداوند انسان را اشرف مخلوقات خود قرار داده است .خداوند احکام دینی را در قران بر پیامبر نازل کرد .باید از استخراج آیات و شان نزول آیات بتوانند احکام  مربوطه را بدست بیاورند که این خود ملزم داشت...

ادامه مطلب