منصور پورحیدری پیشکسوت استقلال درccuبستری شد!! [caption id="attachment_10179" align="aligncenter" width="480"] منصور پورحیدری پیشکسوت استقلال درccuبستری شد!![/caption] منصور پور حیدری پیشکسوت استقلال 19مهرماه به کما رفت وخوشبختانه چندین ساعت بعد ازکما خارج شد ودرحال حاضر درccuبستری شده است. منصور پورحیدری عضو هیئت مدیره باشگاه ...