تعبیر خواب تنبلی – تنبلی کردن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب تنبلی – تنبلی کردن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب تنبلی و تنیل یودن چیست؟ خواب دیدن اینکه احساس تنبلی می کنید به این معنی است که از نظر احساسی، حس تهی بودن می کنید شما نیاز دارید که یک مرخصی از زندگی بگیرید. خواب بازتاب واقعی حالت بیداری شماست. با ادامه مطالب همراه ما باشید.   تعبیر خواب تنبلی – تنبلی کردن در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب تنبلی کردن لیلا برایت می گوید: تنبلى در خواب، نشان‏دهنده‏ى بیمارى است که باید بیشتر مراقب خود باشید. آنلی بیتون می گوی...

ادامه مطلب

تعبیر خواب تسبیح + تعبیر خواب گم کردن و پاره کردن تسبیح

تعبیر خواب تسبیح + تعبیر خواب گم کردن و پاره کردن تسبیح

در این قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با انواع تعابیر مختلف تعبیر خواب تسبیح آشنا سازیم. معبران غربی می گویند: دیدن تسبیح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگی و ترس از عقوبت است. با ادامه مطالب همراه ما باشید.   تعبیر خواب تسبیح + تعبیر خواب گم کردن و پاره کردن تسبیح   تعبیر خواب تسبیح منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن تسبیح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگی و ترس از عقوبت است و اگر در خواب دیدید که تسبیح به دس...

ادامه مطلب

تعبیر خواب تمیز کردن – تمیز کاری در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب تمیز کردن – تمیز کاری در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب تمیز کردن و تمیز کاری از نظر روانشناسی یونگ: تمیز کاری در خواب بیانگر این است که موارد منفی را در زندگی تان بر می دارید و بر موانع اصلی غلبه می کنید. شما به سمت مرحله ی جدید در زندگی تان می روید بویژه اگر شما خانه تان را تمیز می کنید به معنی این است که نیاز دارید افکارتان را تمیز کنید و از شر روش ها و عادات قدیمی خلاص شووید شما به دنبال بهبود فردی هستید.   تعبیر خواب تمیز کردن – تمیز کاری در خواب چه تعبیری دارد؟...

ادامه مطلب

تعبیر خواب زشت شدن – معنی زشت شدن صورت در خواب چیست؟

تعبیر خواب زشت شدن – معنی زشت شدن صورت در خواب چیست؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب زشت شدن صورت آشنا کنیم. با توجه به گفته تعبیرگران رویای زشت بودن بیشتر نشانه بیماری است مخصوصاً اگر در خواب شخصی دیگری را ببینید که چهره‌اش زشت است. برای مطالعه مطالب بیشتر با ما همراه باشید.   تعبیر خواب زشت شدن – معنی زشت شدن صورت در خواب چیست؟   تعبیر خواب زشت شدن  در سر زمین رویاها آمده: شما زشت هستید : عمر شما طولانی خواهد بود . دیگران زشت هستند : دوستان شما را فریب خواهند داد ....

ادامه مطلب

تعبیر خواب زاج – معنی دیدن زاج در خواب چیست؟

تعبیر خواب زاج – معنی دیدن زاج در خواب چیست؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب زاج آشنا کنیم. دیدن زاج در خواب بیانگر نا امیدی در مورد برنامه هایی است که برای خودتان تنظیم کرده اید. برای مطالعه بقیه تعابیر با ما همراه باشید.   تعبیر خواب زاج – معنی دیدن زاج در خواب چیست؟   تعبیر خواب زاج امام صادق علیه السلام می فرمایند: زاج به خواب بر چهار وجه است. اول: غم و اندوه. دوم: بیماری. سوم: مصیبت. چهارم: مرافعه خصومت به واسطه زنان. لطفا از سایر تعابیر مرتبط با موضوع اصلی دیدن ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب زانو + تعبیر خواب زانو زخمی و شکستن زانو

تعبیر خواب زانو + تعبیر خواب زانو زخمی و شکستن زانو

دیدن زانو در خواب نمادی از سطح حمایتی است که ممکن است دریافت کنید شما خیلی احساساتی هستید همچنین احساس بی کفایتی یا ضعف می کنید و مسائل مربوط به قدرت ، کنترل هم وجود دارند. برای مطالعه جزئیات بیشتر بیشتر تعبیر خواب زانو با ما همراه باشید.   تعبیر خواب زانو + تعبیر خواب زانو زخمی و شکستن زانو   تعبیر خواب زانو منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زانو در خواب شغل و حرفه ای است که جهت تامین معاش خویش بر آن متکی هستیم. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه...

ادامه مطلب

تعبیر خواب زفت – معنی و مفهوم دیدن زفت در خواب چیست؟

تعبیر خواب زفت – معنی و مفهوم دیدن زفت در خواب چیست؟

در این قسمت از نماگرد تعبیر های مختلف تعبیر خواب زفت را از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما عزیزان آماده کردیم. تعبیری که معبران غربی بیان کرده اند غم و اندوه در زندگی می باشد . مطالب بیشتر را در ادامه مطالعه کنید.   تعبیر خواب زفت – معنی و مفهوم دیدن زفت در خواب چیست؟   تعبیر خواب زفت محمد ابن سیرین بصری گوید: زفت درخواب، غم و اندوه و محنت بود. اگر بیند که زفت داشت یا کسی بدو داد، دلیل است در رنج و اندوه گرفتار ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب زالزالک – خوردن زالزالک در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب زالزالک – خوردن زالزالک در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از سایت نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب زالزالک آشنا کنیم. معبران غربی می گویند: اگر در خواب زالزالک دیدید بایستی قبل از انجام فعالیت‌های مالی خود زمانی را برای بررسی ضمانت‌های مالی و تدارکات بگذارید. برای مطالعه تعابیر بیشتر با ما همراه باشید.   تعبیر خواب زالزالک – خوردن زالزالک در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب زالزالک معبرین غربی می گویند: اگر در خواب زالزالک دیدید بایستی قبل از انجام فعالیت‌های مال...

ادامه مطلب

تعبیر خواب متنفر بودن – تنفر داشتن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب متنفر بودن – تنفر داشتن در خواب چه معنایی دارد؟

در ابن قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب متنفر بودن در خواب آشنا کنیم. اگر خواب ببینید که از کسی متنفر هستید به معنای آن است که در بیداری از کسی نفرت دارید شما به حس خشم و تند خویی  خود پناه می برید و احساس می کنید که این شخص کمتر از احترامی که باید شما قایل باشد رفتار کرده است. با ما همراه باشید.   تعبیر خواب متنفر بودن – تنفر داشتن در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب متنفر بودن آنلی بیتون می گوید: اگر ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب رفو کردن – رفو کردن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب رفو کردن – رفو کردن در خواب چه معنایی دارد؟

در این بخش از نماگرد انواع تفاسیر مختلف تعبیر خواب رفو کردن را برای شما عزیزان آماده کرده ایم. رفو کردن در خواب تعبیر خوبی ندارد و معبران دیدنش را بیانگر غم و غصه می دانند. برای اینکه دقیقا متوجه خوابی که دیده اید شوید با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب رفو کردن – رفو کردن در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب رفو کردن محمد ابن سیرین بصری گوید: رفوکردن جامه و چیزهای دیگر، دلیل بر جنگ و خصومت کند. اگر ب...

ادامه مطلب

تعبیر خواب دل درد – معنی و مفهوم دل درد داشتن در خواب چیست؟

تعبیر خواب دل درد – معنی و مفهوم دل درد داشتن در خواب چیست؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب دل درد داشتن آشنا کنیم. دل درد داشتن در خواب، نشانه زشتی باطن و بدکرداری است. برای مطالعه بقیه تعابیر با ما همراه باشید.   تعبیر خواب دل درد – معنی و مفهوم دل درد داشتن در خواب چیست؟   تعبیر خواب دل درد خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دل درد در خواب، نشانه زشتی باطن و بدکرداری است. درد جگر، نشانه بدی کردن با فرزند و درد زانو، نشانه بدی کردن با طایفه و خاندان است. درد پاها ن...

ادامه مطلب

تعبیر خواب تهمت زدن ، تعبیر خواب افترا ، اتهام

تعبیر خواب تهمت زدن ، تعبیر خواب افترا ، اتهام

تعبیر خواب تهمت زدن چیست؟ تهمت، گمان بد بردن به کسى، کسى را به بدى متهم کردن، بهتان را گویند. تهمت از گناهان کبیره و در قرآن مجید به شدت از آن نهی، و عذاب شدیدی برای آن ذکر گردیده است. معبران غربی می گویند: تهمت در خواب احراز پاکی و برائت و سرافرازی و شرف است و بسیار نیکو است در حالی که در بیداری تهمت بدنامی می‌آورد و دل متهم بی گناه را می‌سوزاند.   تعبیر خواب تهمت زدن ، تعبیر خواب افترا ، اتهام   تعبیر خواب تهمت و افترا منوچهر م...

ادامه مطلب

تعبیر خواب تهدید – تهدید کردن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب تهدید – تهدید کردن در خواب چه معنایی دارد؟

در این قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با معنی و مفهوم تهدید کردن در خواب آشنا سازیم. و مطالبی را از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما همراهان همیشگی سایت آماده کرده ایم. برای مشاهده جزئیات بیشتر تعبیر خواب تهدید کردن با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب تهدید – تهدید کردن در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب تهدید  خالد بن علی بن محد العنبری گوید: اگر کسی در خواب ببیند که او را میترسانند و به شک...

ادامه مطلب

تعبیر خواب تسکین دادن – معنی و مفهوم تسکین دادن در خواب چیست؟

تعبیر خواب تسکین دادن – معنی و مفهوم تسکین دادن در خواب چیست؟

در این قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با معنی و مفهوم تسکین دادن در خواب آشنا سازیم. و مطالبی را از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما همراهان همیشگی سایت آماده کرده ایم. برای مشاهده جزئیات بیشتر تعبیر خواب تسکین دادن با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب تسکین دادن – معنی و مفهوم تسکین دادن در خواب چیست؟   تعبیر خواب تسکین دادن هانس کورت می گوید: اگر در خواب فرد رنج کشیده‏اى را تسکین دهید، بیان...

ادامه مطلب

تعبیر خواب تعهد – تعهد دادن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب تعهد – تعهد دادن در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با معنی و مفهوم تعهد دادن در خواب آشنا سازیم. و مطالبی را از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما همراهان همیشگی سایت آماده کرده ایم. برای مشاهده جزئیات بیشتر تعبیر خواب تعهد دادن با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب تعهد – تعهد دادن در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب تعهد آنلی بیتون می گوید: اگر درخواب نسبت به کارى تعهد داده باشید، به معناى آن است که ع...

ادامه مطلب