بایگانی برچسب ها: تعبیر خواب انبیا

تعبیر خواب عنبر – دیدن کهربا در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب عنبر – دیدن کهربا در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب عنبر چیست؟ عنبر ماده‌ای مومی است که از نهنگ عنبر به دست می‌آید. در گذشته بیشتر در عطرسازی به کار می‌رفت. و دیدن عنبر در خواب، به دارایی و سود و منفعت تعبیر میشود. تعبیرگران اسلامی تفاسیری در رابطه با تعبیر خواب عنبر بیان کرده اند. برای مطالعه آنها همراه ما باشید.   تعبیر خواب عنبر – دیدن کهربا در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب عنبر امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن عنبر به خواب چهار وجه است. اول: ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب عود – روشن کردن عود در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب عود – روشن کردن عود در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب عود چیست؟ تعبیر روشن کردن عود با چوب عود متفاوت است. با توجه به گفته معبران عود دود کردن در خواب خوب است. اگر فقط بوی عود را استشمام کنید حکم عطریات را دارد و اگر عود را ببینید نشان مصاحبی است شفیق و خوب روی و خوش سیما که بهجت و سرور می بخشد و مصاحبتش مغتنم است. اما دیدن چوب عود خیر و برکت است و نعمت و خوشی و خوبی و دیدنش در خواب تعبیر چوب معمولی را ندارد.   تعبیر خواب عود – روشن کردن عود در خواب چه مفهومی دارد؟...

ادامه مطلب

تعبیر خواب اردک – دیدن اردک در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب اردک – دیدن اردک در خواب چه معنایی دارد؟

در این پست از تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب اردک آشنا سازیم و مطالبی در رابطه با تعبیر خواب اردک از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما همراهان همیشگی سایت آماده کرده ایم. دیدن ادرک در خواب نشانه ی خوش‌شانسی و شادی است که به زودی به سراغ‌ تان می‌آید. در ادامه با ما همراه باشید.   تعبیر خواب اردک – دیدن اردک در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب اردک معبرین غربی گویند: اگر در خواب دیدید که اردکی...

ادامه مطلب

تعبیر خواب جمجمه – دیدن جمجمه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب جمجمه – دیدن جمجمه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب جمجمه چیست؟ دیدن جمجمه در خواب نمادی از خشم ، شیطان یا مرگ است، یا اینکه ممکن است بیانگر خرد یا راز های ذهنی باشد. شما برخی چیزها را مخفی نگه می دارید. شما عزیزان می توانید تعابیر بیشتری در رابطه با تعبیر خواب جمجمه را در ادامه مطالعه کنید.   تعبیر خواب جمجمه – دیدن جمجمه در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب جمجمه آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید چند جمجمه به شما پوزخند می زنند ، نشانه آن است که میان اعضا...

ادامه مطلب

تعبیر خواب طاقچه – دیدن طاقچه در خواب چه تعبیر دارد؟

تعبیر خواب طاقچه – دیدن طاقچه در خواب چه تعبیر دارد؟

دیدن طاقچه در خواب بیانگر این است که چیزی هست که نیاز دارید همین الان کنار گذارید. شما نیاز دارید که ایده هایتان یا برنامه هایتان را متوقف کنید. اشیای روی طاقچه ممکن است به جنبه ای از خودتان اشاره داشته باشد که فراموش شده یا نادیده گرفته شده است. برای مطالعه تعابیر بیشتر با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب طاقچه – دیدن طاقچه در خواب چه تعبیر دارد؟   تعبیر خواب رف منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: رف طاقچ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب طاووس | دیدن طاووس در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب طاووس | دیدن طاووس در خواب چه تعبیری دارد؟

همگی‌ عبارت‌ «مغرور مثل‌ طاووس‌» راشنیده‌ایم‌. هنگامی‌ که‌ خواب‌ این‌ پرنده‌ رامی‌بینیم‌، ممکن‌ است‌ مشغول‌ انتقال‌ و نشان‌دادن‌ پیام‌ زیبایی‌ و غرور باشید. همگی‌ می‌دانیم‌که‌ غرور تا حدی‌ شایسته‌ و قابل‌ تحسین‌ است‌، ولی‌ اگر به‌ افراط رود، به‌ هیچ‌ وجه‌ پسندیده‌ محسوب‌ نمی‌شود. آیا طاووس‌ در خوابتان‌ زیبا ومغرور ولی‌ بی‌تکلف‌ و فروتن‌ است‌ و یا با سر وصدا در حال‌ نمایش‌ دادن‌ و به‌ رخ‌ کشیدن‌زیباییش‌ به‌ همه‌ مشتاقان‌ و دوستدارانش‌؟ م...

ادامه مطلب

تعبیر خواب حرف زدن با شهید – معنی صحبت کردن با شهدا در خواب چیست؟

تعبیر خواب حرف زدن با شهید – معنی صحبت کردن با شهدا در خواب چیست؟

در این قسمت از سایت نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب صحبت کردن با شهید آشنا سازیم . و مطالبی را از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. معبرین می گویند: اگر کسی ببیند با شهیدی صحبت میکند به این معناست که غم و غصه های زندگی اش بتدریج از بین میرود و شادمانی و روزهای خوش به این فرد نزدیک می شود. با ادامه مطالب همراه ما باشید.   تعبیر خواب حرف زدن با شهید – معنی صحبت کردن با شهدا در خواب چیست؟  ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب شیرخشک – شیرخشک دادن به بچه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب شیرخشک – شیرخشک دادن به بچه در خواب چه معنایی دارد؟

در این قسمت از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب شیر خشک آشنا کنیم. دیدن شیرخشک در خواب بیانگر فراخی روزی و مال حلال است. در ادامه تعابیر مختلف تعبیر خواب شیرخشک را از نظر معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم برای مطالعه آنها همراه ما باشید.   تعبیر خواب شیرخشک – شیرخشک دادن به بچه در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب شیرخشک امام صادق علیه السلام می فرمایند: شیرخشت یا فراخی روزی و مال حل...

ادامه مطلب

تعبیر خواب صندلی – دیدن صندلی شکسته در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب صندلی – دیدن صندلی شکسته در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از سایت نماگرد مطالبی در رابطه با تعبیر خواب صندلی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. معبرین غربی می گویند: دیدن صندلی در خواب، نشانه آن است که در انجام وظیفه خود با شکست روبرو خواهید شد و سودآورترین موقعیت‌ها را از دست خواهید داد. با ادامه مطالب همراه ما باشید.   تعبیر خواب صندلی – دیدن صندلی شکسته در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب صندلی آنلی بیتون می‌گوید: دیدن صندلی در خواب، نشانه آن است که در انجام و...

ادامه مطلب

تعبیر خواب صنوبر – معنی دیدن درخت صنوبر در خواب چیست؟

تعبیر خواب صنوبر – معنی دیدن درخت صنوبر در خواب چیست؟

در این سری از تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب درخت صنوبر آشنا کنیم. و مطالبی را از منابع معتبر در این باره برای شما آماده کرده ایم. دیدن درخت صنوبر در خواب بیانگر تنهایی است. اگر برای مطالعه تعبیر خواب درخت بید ، تعبیر خواب آبنوس ، تعبیر خواب دیدن درخت بلوط تمایل دارید می توانید آنها را در سایت نماگرد مطالعه کنید.   تعبیر خواب صنوبر – معنی دیدن درخت صنوبر در خواب چیست؟   تعبیر خواب صنوبر ابن سیرین می گوید: دیدن صنوبر مرد...

ادامه مطلب

تعبیر خواب صندوق – دیدن صندوق در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب صندوق – دیدن صندوق در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن صندوق در خواب بیانگر استعداد های نهفته تان است. به حس امنیت و تعلق اشاره دارد شما از جایگاهتان در یک موقعبت یا رابطه خوشحال هستید. در ادامه می توانید تعابیر مختلف تعبیر خواب صندوق را از دیدگاه معبران مختلف مشاهده و مطالعه کنید   تعبیر خواب صندوق – دیدن صندوق در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب صندوق امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن صندوق به خواب بر سه وجه است. اول: عزو جاه. دوم: بلندی. سوم: زن. منوچهر مطیعی تهرا...

ادامه مطلب

تعبیر خواب صبحانه – خوردن صبحانه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب صبحانه – خوردن صبحانه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب صبحانه و صبحانه خوردن چیست؟ خواب دیدن در مورد صبحانه بیانگر شروع یک پروژه ی جدید یا شروع یک مرحله ای جدید در زندگیتان است یا اینکه ذهن شما ممکن است در حال فکر کردن در مورد چیزی که صبح برای صبحانه درست می کنید باشد غیر عادی نیست که افکار زودگذر شما وارد خوابتان شود. برای مطالعه ادامه مطالب همراه ما باشید.   تعبیر خواب صبحانه – خوردن صبحانه در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب صبحانه معبرین غربی می گویند: صبحانه ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب صدقه دادن + تعبیر خواب صدقه گرفتن

تعبیر خواب صدقه دادن + تعبیر خواب صدقه گرفتن

در این قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب صدقه دادن آشنا سازیم. خواب دیدن اینکه شما صدقه می دهید یا صدقه می گیرید بیانگر مشابه توانایی شما برای دادن و گرفتن عشق است شما دلسوز دیگرانید. اگر برای مطالعه ادامه مطالب تمایل دارید با ما همراه باشید.   تعبیر خواب صدقه دادن + تعبیر خواب صدقه گرفتن   تعبیر خواب صدقه دادن (معبرین اسلامی) ابن سیرین می گوید: اگر عالم و دانشمندی در خواب ببیند که در حال صدقه دادن است بیانگر این است ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب صلیب – دیدن صلیب در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب صلیب – دیدن صلیب در خواب چه مفهومی دارد؟

در این پست از تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب صلیب آشنا سازیم. دیدن صلیب در خواب بیانگر گرفتاری است. برای اینکه دقیقا متوجه خوابی که دیده اید شوبد با مجوعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید. تا در ادامه شما را انواع تعابیر مختلف تعبیر خواب صلیب آشنا کنیم.   تعبیر خواب صلیب – دیدن صلیب در خواب چه مفهومی دارد؟   تعبیر خواب صلیب آنلی بیتون می‌گوید: دیدن صلیب در خواب، نشانه گرفتاری است. سعی کنید به کارهای...

ادامه مطلب

تعبیر خواب صدف – دیدن صدف در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب صدف – دیدن صدف در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب صدف چیست؟ دیدن صدف در خواب نمادی از زیبایی ، فروتنی ، ثروت ( ارزش) و خرد است. یا اینکه بیانگر این است که شما خودتان را خفه می کنید، دیگران را کنار می گذارید شما نیاز دارید که بیرون روید و پی چیزی روید که می خواهید و به تمایلات قلبی تان دست یابید. دیدن پوسته صدف در خوابتان بیانگر نا امیدی مالی است. برای مطالعه ادامه مطالب همراه ما باشید.   تعبیر خواب صدف – دیدن صدف در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب صدف ...

ادامه مطلب