بایگانی برچسب ها: تعبیر خواب حضرت یوسف

تعبیر خواب غسل کردن + تعبیر خواب غسل میت، حیض، جنابت

تعبیر خواب غسل کردن + تعبیر خواب غسل میت، حیض، جنابت

تعبیر خواب غسل چیست؟ غسل کردن در خواب بیانگر این است که افکار ناخالص و آغشته به گناه شما پاک شده و دور می شود. شاید شما درباره چیزی که انجام داده اید احساس گناه می کنید و بدنبال بخشش هستید شما نیاز دارید که خود قدیمی و منفی تان را کنار گذارید، پس خود جدیدتان ظاهر شده و موفق می شود. همراه ما باشید.   تعبیر خواب غسل کردن + تعبیر خواب غسل میت، حیض، جنابت   تعبیر خواب غسل کردن منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: غسل به معنی شستن است ک...

ادامه مطلب

تعبیر خواب غاز – دیدن غاز مرده در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب غاز – دیدن غاز مرده در خواب چه معنایی دارد؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب غاز آشنا سازیم. دیدن غاز نمادی از باروری و عشق مادرانه است. غاز ممکن است پیغامی از ضمیر ناخدآگاه شما باشد. شما عزیزان می توانید در ادامه تمامی تعابیر مختلف تعبیر خواب غاز را مطالعه کنید.   تعبیر خواب غاز – دیدن غاز مرده در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب غاز معبرین غربی می گویند: یکی از بهترین رویاهایی که می‌توان در مورد غاز مشاهده کرد شنای دسته جمعی این غازهای اهلی در آ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب عناب – خوردن عناب در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب عناب – خوردن عناب در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از نماگرد مطالبی در رابطه با تعبیر خواب عناب و خوردن عناب برای شما عزیزان آماه کرده ایم. دیدن عناب در خواب نیکو است و تعبیر آن روا شدن حاجات بیننده خواب است. در ادامه همچنان با ما همراه باشید.   تعبیر خواب عناب – خوردن عناب در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب عناب منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن عناب در خواب نیکو است و تعبیر آن روا شدن حاجات بیننده خواب است. معبران می گویند: دیدن عناب به خواب مال است. اگر بیند...

ادامه مطلب

تعبیر خواب جنگ + تعبیر خواب جنگ کردن و زخمی شدن

تعبیر خواب جنگ + تعبیر خواب جنگ کردن و زخمی شدن

تعبیر خواب جنگ چیست؟ بودن در جنگ یا دیدن جنگ در خواب بیانگر این است که شما خیلی کار می کنید شما نیاز دارید که به خودتان استراحت دهید. بین تفکر منطقی تان انگیزه های غیر منطقی تان ( عقل و دلتان) مدام کشمکش وجود دارد یا اینکه ممکن است بیانگر تمایلات جنسی باشد. شما ممکن است بیش از حد تحریک شوید یا تلاش می کنید که امیال غریزی خود را سرکوب کنید. با ما همراه باشید.   تعبیر خواب جنگ + تعبیر خواب جنگ کردن و زخمی شدن   تعبیر خواب جنگ ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب طبل + تعبیر خواب تبیره

تعبیر خواب طبل + تعبیر خواب تبیره

در این پست از بخش نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب طبل آشنا سازیم. و مطالبی را از منابع معتبر برای شما عزیزان آماده کرده ایم. معبران می گویند: طبل و صدای طبل در خواب های ما کلا گویای بیهودگی و پوچی است. و طبل زدن ارتکاب عمل بیهوده و لغو است نه خلاف و گناه. برای مطالعه ادامه مطالب همراه ما باشید.   تعبیر خواب طبل + تعبیر خواب تبیره   تعبیر خواب طبل امام صادق علیه السلام می فرمایند: اگر بیند طبل می زند، دلیل که کاری باطل ک...

ادامه مطلب

تعبیر خواب طلاق | طلاق گرفتن و جدایی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب طلاق | طلاق گرفتن و جدایی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب طلاق گرفتن و جدایی چیست؟ طلاق گرفتن در خواب بیانگر این است که نیاز دارید بین چیزهای زندگی تان تفاوت قائل شوید و آنها را اولویت بندی کنید. شاید شما نیاز دارید خودتان را از یک مسئله ای یا جنبه ای مجزا کنید یا اینکه ممکن است بیانگر این باشد که شما از جدایی و تنها شدن می ترسید. برای مطالعه بقیه تعابیر همراه ما باشید.   تعبیر خواب طلاق | طلاق گرفتن و جدایی در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب طلاق گرفتن خالد بن علی ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب صحبت کردن با مرده + تعبیر خواب زنگ زدن مرده

تعبیر خواب صحبت کردن با مرده + تعبیر خواب زنگ زدن مرده

در این پست از تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب صحبت کردن با مرده آشنا سازیم. و مطالبی در این باره از منابع معتبر اسلامی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. معبرین غربی می گویند: اگر با مرده ای در خواب صحبت کنید، نشانه ‌آن است که اگر از منطق و عقل سلیم خود پیروی کنید و از مصیبت و شری که در زندگی شماست، جان سالم به در خواهید برد. در ادامه همراه ما باشید.   تعبیر خواب صحبت کردن با مرده + تعبیر خواب زنگ زدن مرده   ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب شیپور – معنی دیدن شیپور در خواب چیست؟

تعبیر خواب شیپور – معنی دیدن شیپور در خواب چیست؟

تعبیر دیدن شیپور در خواب چیست؟ دیدن یا شنیدن صدای شیپور در خواب بیانگر نوعی هشدار یا خطر است که خودتان را در خطر دیده اید. ممکن است راهی برای ضمیر ناخداگاه شما باشد که توجه تان را جلب کند. در ادامه می توانید تمامی تعابیر مختلف تعبیر خواب شیپور را مطالعه و مشاهده کنید.   تعبیر خواب شیپور – معنی دیدن شیپور در خواب چیست؟   تعبیر خواب شیپور در سر زمین رویاها آمده: خواب یک شیپور : هیجان صدای یک شیپور را می شنوید : یک غا...

ادامه مطلب

تعبیر خواب عنبر – دیدن کهربا در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب عنبر – دیدن کهربا در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب عنبر چیست؟ عنبر ماده‌ای مومی است که از نهنگ عنبر به دست می‌آید. در گذشته بیشتر در عطرسازی به کار می‌رفت. و دیدن عنبر در خواب، به دارایی و سود و منفعت تعبیر میشود. تعبیرگران اسلامی تفاسیری در رابطه با تعبیر خواب عنبر بیان کرده اند. برای مطالعه آنها همراه ما باشید.   تعبیر خواب عنبر – دیدن کهربا در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب عنبر امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن عنبر به خواب چهار وجه است. اول: ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب عود – روشن کردن عود در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب عود – روشن کردن عود در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب عود چیست؟ تعبیر روشن کردن عود با چوب عود متفاوت است. با توجه به گفته معبران عود دود کردن در خواب خوب است. اگر فقط بوی عود را استشمام کنید حکم عطریات را دارد و اگر عود را ببینید نشان مصاحبی است شفیق و خوب روی و خوش سیما که بهجت و سرور می بخشد و مصاحبتش مغتنم است. اما دیدن چوب عود خیر و برکت است و نعمت و خوشی و خوبی و دیدنش در خواب تعبیر چوب معمولی را ندارد.   تعبیر خواب عود – روشن کردن عود در خواب چه مفهومی دارد؟...

ادامه مطلب

تعبیر خواب اردک – دیدن اردک در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب اردک – دیدن اردک در خواب چه معنایی دارد؟

در این پست از تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب اردک آشنا سازیم و مطالبی در رابطه با تعبیر خواب اردک از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما همراهان همیشگی سایت آماده کرده ایم. دیدن ادرک در خواب نشانه ی خوش‌شانسی و شادی است که به زودی به سراغ‌ تان می‌آید. در ادامه با ما همراه باشید.   تعبیر خواب اردک – دیدن اردک در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب اردک معبرین غربی گویند: اگر در خواب دیدید که اردکی...

ادامه مطلب

تعبیر خواب جمجمه – دیدن جمجمه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب جمجمه – دیدن جمجمه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب جمجمه چیست؟ دیدن جمجمه در خواب نمادی از خشم ، شیطان یا مرگ است، یا اینکه ممکن است بیانگر خرد یا راز های ذهنی باشد. شما برخی چیزها را مخفی نگه می دارید. شما عزیزان می توانید تعابیر بیشتری در رابطه با تعبیر خواب جمجمه را در ادامه مطالعه کنید.   تعبیر خواب جمجمه – دیدن جمجمه در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب جمجمه آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید چند جمجمه به شما پوزخند می زنند ، نشانه آن است که میان اعضا...

ادامه مطلب

تعبیر خواب طاقچه – دیدن طاقچه در خواب چه تعبیر دارد؟

تعبیر خواب طاقچه – دیدن طاقچه در خواب چه تعبیر دارد؟

دیدن طاقچه در خواب بیانگر این است که چیزی هست که نیاز دارید همین الان کنار گذارید. شما نیاز دارید که ایده هایتان یا برنامه هایتان را متوقف کنید. اشیای روی طاقچه ممکن است به جنبه ای از خودتان اشاره داشته باشد که فراموش شده یا نادیده گرفته شده است. برای مطالعه تعابیر بیشتر با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب طاقچه – دیدن طاقچه در خواب چه تعبیر دارد؟   تعبیر خواب رف منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: رف طاقچ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب طاووس | دیدن طاووس در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب طاووس | دیدن طاووس در خواب چه تعبیری دارد؟

همگی‌ عبارت‌ «مغرور مثل‌ طاووس‌» راشنیده‌ایم‌. هنگامی‌ که‌ خواب‌ این‌ پرنده‌ رامی‌بینیم‌، ممکن‌ است‌ مشغول‌ انتقال‌ و نشان‌دادن‌ پیام‌ زیبایی‌ و غرور باشید. همگی‌ می‌دانیم‌که‌ غرور تا حدی‌ شایسته‌ و قابل‌ تحسین‌ است‌، ولی‌ اگر به‌ افراط رود، به‌ هیچ‌ وجه‌ پسندیده‌ محسوب‌ نمی‌شود. آیا طاووس‌ در خوابتان‌ زیبا ومغرور ولی‌ بی‌تکلف‌ و فروتن‌ است‌ و یا با سر وصدا در حال‌ نمایش‌ دادن‌ و به‌ رخ‌ کشیدن‌زیباییش‌ به‌ همه‌ مشتاقان‌ و دوستدارانش‌؟ م...

ادامه مطلب

تعبیر خواب حرف زدن با شهید – معنی صحبت کردن با شهدا در خواب چیست؟

تعبیر خواب حرف زدن با شهید – معنی صحبت کردن با شهدا در خواب چیست؟

در این قسمت از سایت نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب صحبت کردن با شهید آشنا سازیم . و مطالبی را از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. معبرین می گویند: اگر کسی ببیند با شهیدی صحبت میکند به این معناست که غم و غصه های زندگی اش بتدریج از بین میرود و شادمانی و روزهای خوش به این فرد نزدیک می شود. با ادامه مطالب همراه ما باشید.   تعبیر خواب حرف زدن با شهید – معنی صحبت کردن با شهدا در خواب چیست؟  ...

ادامه مطلب