تعبیر خواب زاج – معنی دیدن زاج در خواب چیست؟

تعبیر خواب زاج – معنی دیدن زاج در خواب چیست؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب زاج آشنا کنیم. دیدن زاج در خواب بیانگر نا امیدی در مورد برنامه هایی است که برای خودتان تنظیم کرده اید. برای مطالعه بقیه تعابیر با ما همراه باشید.   تعبیر خواب زاج – معنی دیدن زاج در خواب چیست؟   تعبیر خواب زاج امام صادق علیه السلام می فرمایند: زاج به خواب بر چهار وجه است. اول: غم و اندوه. دوم: بیماری. سوم: مصیبت. چهارم: مرافعه خصومت به واسطه زنان. لطفا از سایر تعابیر مرتبط با موضوع اصلی دیدن ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب زانو + تعبیر خواب زانو زخمی و شکستن زانو

تعبیر خواب زانو + تعبیر خواب زانو زخمی و شکستن زانو

دیدن زانو در خواب نمادی از سطح حمایتی است که ممکن است دریافت کنید شما خیلی احساساتی هستید همچنین احساس بی کفایتی یا ضعف می کنید و مسائل مربوط به قدرت ، کنترل هم وجود دارند. برای مطالعه جزئیات بیشتر بیشتر تعبیر خواب زانو با ما همراه باشید.   تعبیر خواب زانو + تعبیر خواب زانو زخمی و شکستن زانو   تعبیر خواب زانو منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زانو در خواب شغل و حرفه ای است که جهت تامین معاش خویش بر آن متکی هستیم. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه...

ادامه مطلب

تعبیر خواب زفت – معنی و مفهوم دیدن زفت در خواب چیست؟

تعبیر خواب زفت – معنی و مفهوم دیدن زفت در خواب چیست؟

در این قسمت از نماگرد تعبیر های مختلف تعبیر خواب زفت را از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما عزیزان آماده کردیم. تعبیری که معبران غربی بیان کرده اند غم و اندوه در زندگی می باشد . مطالب بیشتر را در ادامه مطالعه کنید.   تعبیر خواب زفت – معنی و مفهوم دیدن زفت در خواب چیست؟   تعبیر خواب زفت محمد ابن سیرین بصری گوید: زفت درخواب، غم و اندوه و محنت بود. اگر بیند که زفت داشت یا کسی بدو داد، دلیل است در رنج و اندوه گرفتار ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب زالزالک – خوردن زالزالک در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب زالزالک – خوردن زالزالک در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از سایت نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب زالزالک آشنا کنیم. معبران غربی می گویند: اگر در خواب زالزالک دیدید بایستی قبل از انجام فعالیت‌های مالی خود زمانی را برای بررسی ضمانت‌های مالی و تدارکات بگذارید. برای مطالعه تعابیر بیشتر با ما همراه باشید.   تعبیر خواب زالزالک – خوردن زالزالک در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب زالزالک معبرین غربی می گویند: اگر در خواب زالزالک دیدید بایستی قبل از انجام فعالیت‌های مال...

ادامه مطلب

تعبیر خواب متنفر بودن – تنفر داشتن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب متنفر بودن – تنفر داشتن در خواب چه معنایی دارد؟

در ابن قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب متنفر بودن در خواب آشنا کنیم. اگر خواب ببینید که از کسی متنفر هستید به معنای آن است که در بیداری از کسی نفرت دارید شما به حس خشم و تند خویی  خود پناه می برید و احساس می کنید که این شخص کمتر از احترامی که باید شما قایل باشد رفتار کرده است. با ما همراه باشید.   تعبیر خواب متنفر بودن – تنفر داشتن در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب متنفر بودن آنلی بیتون می گوید: اگر ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب رفو کردن – رفو کردن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب رفو کردن – رفو کردن در خواب چه معنایی دارد؟

در این بخش از نماگرد انواع تفاسیر مختلف تعبیر خواب رفو کردن را برای شما عزیزان آماده کرده ایم. رفو کردن در خواب تعبیر خوبی ندارد و معبران دیدنش را بیانگر غم و غصه می دانند. برای اینکه دقیقا متوجه خوابی که دیده اید شوید با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب رفو کردن – رفو کردن در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب رفو کردن محمد ابن سیرین بصری گوید: رفوکردن جامه و چیزهای دیگر، دلیل بر جنگ و خصومت کند. اگر ب...

ادامه مطلب

تعبیر خواب دل درد – معنی و مفهوم دل درد داشتن در خواب چیست؟

تعبیر خواب دل درد – معنی و مفهوم دل درد داشتن در خواب چیست؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب دل درد داشتن آشنا کنیم. دل درد داشتن در خواب، نشانه زشتی باطن و بدکرداری است. برای مطالعه بقیه تعابیر با ما همراه باشید.   تعبیر خواب دل درد – معنی و مفهوم دل درد داشتن در خواب چیست؟   تعبیر خواب دل درد خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دل درد در خواب، نشانه زشتی باطن و بدکرداری است. درد جگر، نشانه بدی کردن با فرزند و درد زانو، نشانه بدی کردن با طایفه و خاندان است. درد پاها ن...

ادامه مطلب

تعبیر خواب تهمت زدن ، تعبیر خواب افترا ، اتهام

تعبیر خواب تهمت زدن ، تعبیر خواب افترا ، اتهام

تعبیر خواب تهمت زدن چیست؟ تهمت، گمان بد بردن به کسى، کسى را به بدى متهم کردن، بهتان را گویند. تهمت از گناهان کبیره و در قرآن مجید به شدت از آن نهی، و عذاب شدیدی برای آن ذکر گردیده است. معبران غربی می گویند: تهمت در خواب احراز پاکی و برائت و سرافرازی و شرف است و بسیار نیکو است در حالی که در بیداری تهمت بدنامی می‌آورد و دل متهم بی گناه را می‌سوزاند.   تعبیر خواب تهمت زدن ، تعبیر خواب افترا ، اتهام   تعبیر خواب تهمت و افترا منوچهر م...

ادامه مطلب

تعبیر خواب تهدید – تهدید کردن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب تهدید – تهدید کردن در خواب چه معنایی دارد؟

در این قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با معنی و مفهوم تهدید کردن در خواب آشنا سازیم. و مطالبی را از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما همراهان همیشگی سایت آماده کرده ایم. برای مشاهده جزئیات بیشتر تعبیر خواب تهدید کردن با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب تهدید – تهدید کردن در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب تهدید  خالد بن علی بن محد العنبری گوید: اگر کسی در خواب ببیند که او را میترسانند و به شک...

ادامه مطلب

تعبیر خواب تسکین دادن – معنی و مفهوم تسکین دادن در خواب چیست؟

تعبیر خواب تسکین دادن – معنی و مفهوم تسکین دادن در خواب چیست؟

در این قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با معنی و مفهوم تسکین دادن در خواب آشنا سازیم. و مطالبی را از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما همراهان همیشگی سایت آماده کرده ایم. برای مشاهده جزئیات بیشتر تعبیر خواب تسکین دادن با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب تسکین دادن – معنی و مفهوم تسکین دادن در خواب چیست؟   تعبیر خواب تسکین دادن هانس کورت می گوید: اگر در خواب فرد رنج کشیده‏اى را تسکین دهید، بیان...

ادامه مطلب

تعبیر خواب تعهد – تعهد دادن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب تعهد – تعهد دادن در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با معنی و مفهوم تعهد دادن در خواب آشنا سازیم. و مطالبی را از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما همراهان همیشگی سایت آماده کرده ایم. برای مشاهده جزئیات بیشتر تعبیر خواب تعهد دادن با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب تعهد – تعهد دادن در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب تعهد آنلی بیتون می گوید: اگر درخواب نسبت به کارى تعهد داده باشید، به معناى آن است که ع...

ادامه مطلب

تعبیر خواب تنبیه کردن – تنبیه شدن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب تنبیه کردن – تنبیه شدن در خواب چه معنایی دارد؟

در این پست از نما گرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب تنبیه کردن آشنا سازیم. تنبیه کردن در خواب بیانگر این است براى مدتى بد خلق و عصبى شده‏ اید. برای مطالعه مطالب بیشتر در این زمینه با ما همراه باشید.   تعبیر خواب تنبیه کردن – تنبیه شدن در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب تنبیه کردن آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب کسى را تنبیه کنید، نشانه‏ى آن است که براى مدتى بد خلق و عصبى شده‏اید.   برای مطالعه تعبیر خواب اخلاق و ت...

ادامه مطلب

تعبیر خواب تعارف کردن – تعارف کردن میوه ، غذا ، آجیل

تعبیر خواب تعارف کردن – تعارف کردن میوه ، غذا ، آجیل

تعبیر و تفسیر خواب تعارف کردن بسته به این که چه چیزی به شما تعارف شده است یا شما به دیگران تعارف می‌کنید متفاوت است. در این قسمت انواع تعابیر مختلف خواب تعارف کردن را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعابیر گفته شده تمایل دارید با ما همراه باشید.   تعبیر خواب تعارف کردن – تعارف کردن میوه ، غذا ، آجیل   تعبیر خواب تعارف کردن چای و قلیان منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: اگر کسی استکان چا...

ادامه مطلب

تعبیر خواب تیز کردن – تیز کردن چاقو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب تیز کردن – تیز کردن چاقو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب تیز کردن چیست؟ تیز کردن یک شی در خواب بیانگر این است که نیاز دارید طرز فکر منعطفی داشته باشید. برخی اوقات نیاز دارد که تقاضاهای دیگران را بپذیرید. تصویر کلی را به جای اینکه فقط به خودتان فکر کنید در نظر گیرید. ادامه مطالب را در نماگرد مطالعه و مشاهده کنید.   تعبیر خواب تیز کردن – تیز کردن چاقو در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب تیز کردن لیلا برایت می گوید: اگر در خواب خود را مشغول تیز کردن چاقو ببینید، یعن...

ادامه مطلب

تعبیر خواب تکبیر گفتن – معنی تکبیر گفتن در خواب چیست؟

تعبیر خواب تکبیر گفتن – معنی تکبیر گفتن در خواب چیست؟

تکبیر به معنای یاد کردن (خدا) به بزرگی است و اغلب به صورت الله اکبر بیان می‌شود و شعاری اسلامی است. معبران غربی می گویند: تکبیر گفتن در خواب بیامگ خیر و برکت و گشایش در کار ها می باشد. برای مطالعه بقیه تعابیر با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.   تعبیر خواب تکبیر گفتن – معنی تکبیر گفتن در خواب چیست؟   تعبیر خواب تکبیر گفتن محمدبن سیرین می گوید: اگر کسی درخواب دید تکبیر می‌کرد، دلیل که ازشر دشمنان ایمن شود و در خیرات بر وی گشاده ش...

ادامه مطلب