تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر خود و دیگران

تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر خود و دیگران

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب کوتاه کردن مو آشنا کنیم. تعابیری که معبران در رابطه با تعبیر خواب کوتاه کردن مو آورده اند متفاوت است. اما به طور کلی کوتاه کردن مو تعبیر خوبی ندارد و بیانگر غم و غصه می باشد. برای مطالعه تعابیر بیشتر در این زمینه با ما همراه باشید.   تعبیر خواب کوتاه کردن مو + تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر خود و دیگران   تعبیر خواب کوتاه کردن مو از دیدگاه روانشناسی یونگ تونی کریسپ در کتاب ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کوه – بالا و پایین رفتن از کوه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کوه – بالا و پایین رفتن از کوه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کوه چیست؟ کوه سمبل عظمت و بزرگی است. مسائلی که در زندگی روزانه بزرگ و غیرقابل دسترس هستند خود را در رؤیا به صورت کوه، آتشفشان، صاعقه و… نشان می‌دهند. همانگونه که ما توانایی جابجایی کوه را نخواهیم داشت این گونه مسائل نیز از حیطه و قدرت ما خارج بوده و در برابر آن احساس ضعف خواهیم کرد. از جنبه‌ای دیگر کوه سختی و دشواری مسیر منتهی به هدف را نشان می‌دهد. بالا رفتن از کوه نماد سخت کوشی و دست زدن به کارهای دشوار است. با ادامه مطالب هم...

ادامه مطلب

تعبیر خواب نامرئی – نامرئی شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب نامرئی – نامرئی شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب نامرئی شدن چیست؟ نامرئی بودن یا نامرئی شدن در خواب بیانگر این حس است که مورد توجه قرار نمی گیرید یا برایتان مهم است شناخته شوید شما حس می کنید که نادیده گرفته شده اید. اما در رابطه با تعبیر خواب نامرئی بودن تعابیر دیگری نیز وجود دارید که می توانید در ادامه مطالعه کنید.   تعبیر خواب نامرئی – نامرئی شدن در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب نامرئی در سر زمین رویاها آمده: خواب یک چیز نامرئی : یک حادثه شادکننده همه...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کتاب + تعبیر خواب کتاب خواندن و کتاب هدیه گرفتن

تعبیر خواب کتاب + تعبیر خواب کتاب خواندن و کتاب هدیه گرفتن

دیدن کتاب در خواب بیانگر آرامش است شما آرام آرام به سمت اهدافتان حرکت می کنید و سرعتتان را ثابت نگه می دارید. کتاب نمادی از دانش، عقل، اطلاعات و خرد است. بویژه دیدن یک کناب باز در خواب به معنی این است که شما قادرید به راحتی ایده بدست آورید. اگر کتاب بسته باشد بیانگر وسوسه برانگیزی (جذابیت) و مرموزی شماست. دیدن کتاب در خواب تعابیر مختلفی دیگری نیز دارید برای مطالعه تعابیر بیشتر با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب کتاب + ت...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کاشی – کاشی کاری در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کاشی – کاشی کاری در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن کاشی در خواب بیانگر این است که شما طرز تفکر محدودی دارید . برخی از تعبیرگران می گویند: بیانگر این است که زندگی تان یکنواخت یا تکراری می شود شما نیاز به کمی هیجان دارید. برای مشاهده و مطالعه تعابیر بیشتر با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب کاشی – کاشی کاری در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب کاشی منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیدید که مقداری کاشی منقش داریدمالی گران صاحب خواهید شد. چنانچه ببینید تعدادی کاشی در...

ادامه مطلب

تعبیر خواب شنا کردن + تعبیر خواب شنا کردن در دریا ، روخانه، استخر و …

تعبیر خواب شنا کردن + تعبیر خواب شنا کردن در دریا ، روخانه، استخر و …

شنا کردن در خواب بیانگر این است که جنبه هایی از ذهن و احساسات ناخودآگاه خود را کشف می کنید خواب ممکن است نشانه ای باشد که شما به دنبال نوعی حمایت احساسی هستید. برای مطالعه تعابیر بیشتر با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب شنا کردن + تعبیر خواب شنا کردن در دریا ، روخانه، استخر و …   تعبیر خواب شنا کردن معبران می گویند: اعتماد به نفس در هنگام مواجه شدن با ضربه‌های عاطفی و تشویش‌ها در مدیریت خانواده یا...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کوتوله – دیدن آدم کوتوله در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کوتوله – دیدن آدم کوتوله در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کوتوله چیست؟ دیدن آدم کوتوله در خواب بیانگر این است که شما به طبیعت و زمین وصلید. برخی از معبران می گویند: دیدن آدم کوتوله ممکن است به معنی این باشد که جنبه ای از خودتان به طور کامل پیشرفت نیافته یا سرکوب شده است. شما ممکن است حس پستی یا ناچیزی کنید. همراه ما باشید.   تعبیر خواب کوتوله – دیدن آدم کوتوله در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب کوتوله معبران می گویند: گاهی‌ اوقات‌ عده‌ای‌ خواب‌ افراد کوتوله‌، ا...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کندر – دیدن کندر در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کندر – دیدن کندر در خواب چه تعبیری دارد؟

در این بخش از تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب کندر آشنا سازیم و مطالبی را از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعبیر خواب کندر تمایل دارید با ما همراه باشید.   تعبیر خواب کندر – دیدن کندر در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر دیدن کندر در خواب معبران می گویند: اگر دید کندر می خائید دلیل که با کسی گفتگو کند اگر کندر بسیار داشت دلیل معیشت بود   برای مطالعه تعابی...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کوره – معنی دیدن کوره در خواب چیست؟

تعبیر خواب کوره – معنی دیدن کوره در خواب چیست؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب کوره آشنا کنیم. معبران غربی می گویند: دیدن کوره در خواب نشانه سعادت و خوشبختی است. اما دیدن کوره خاموش تعبیر خوبی ندارد و بیانگر مشکلات می باشد. در ادامه همچنان همراه ما باشید.   تعبیر خواب کوره – معنی دیدن کوره در خواب چیست؟   تعبیر خواب کوره آنلی بیتون می گوید: دیدن کوره روشن در خواب ، نشانه سعادت و خوشبختی است . اما اگر کوره ای خاموش و خراب در خواب ببینید ، نشانه آن اس...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کارخانه – معنی دیدن کارخانه در خواب چیست؟

تعبیر خواب کارخانه – معنی دیدن کارخانه در خواب چیست؟

در این قسمت از نماگرد مطالبی در رابطه با تعبیر خواب کارخانه برای شما همراهان همیشگی سایت آماده کرده ایم. دیدن کارخانه در خواب بیانگر تفکر مکرر و شیوه قدیمی انجام  چیزی هاست. نمادی از پیش بینی و عادت های تغییر ناپذیر است. در ادامه همراه ما باشید.   تعبیر خواب کارخانه – معنی دیدن کارخانه در خواب چیست؟   تعبیر خواب کارخانه از دیدگاه علم روانشناسی کارل گوستاو یونگ می گوید: دیدن این موضوع در خواب که شما در یک کارخانه هستید نشان دهنده تفکر مکرر ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کشتی گرفتن – کشتی گرفتن با زنان در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب کشتی گرفتن – کشتی گرفتن با زنان در خواب چه معنایی دارد؟

خواب دیدن اینکه کشتی می گیرید بیانگر این است که با یک مساله در زندگی کاری یا شخصی تان درگیر می شوید. شما با ایده ها و عاداتی سرو کار دارید که نیاز است دوباره تحت کنترل قرار گیرند. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب کشتی گرفتن – کشتی گرفتن با زنان در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب کشتی گرفتن ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با کسی کشتی گرفتی و او را به زمین زده‌ای، یـعـنـی حال و روز تو خوب و نیکو ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کش – معنی دیدن کش در خواب چیست؟

تعبیر خواب کش – معنی دیدن کش در خواب چیست؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب کش آشنا کنیم و مطالبی را از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. بیشتر معبران دیدن کش در خواب را به شادی و خوشی تعبیر کرده اند. با ادامه مطالب همراه ما باشید.   تعبیر خواب کش – معنی دیدن کش در خواب چیست؟   تعبیر خواب کش در سر زمین رویاها آمده: خواب کش : شانس شما بیشتر می شود . یک شیء کشی : یک دوره خوش آغاز می شود . یک زیرپوش کشی : یک شادی بزرگ ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کوسن – دیدن کوسن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کوسن – دیدن کوسن در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از نماگرد مطالبی در رابطه با تعبیر خواب کوسن برای شما عزیزان آماده کرده ایم. دیدن کوسن در خواب ، نشانه کامیابی در کار و عشق است. برای مطالعه ادامه مطالب با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب کوسن – دیدن کوسن در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب کوسن آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید به کوسن های ابریشمی تکیه زده اید ، نشانه آن است که برای آسودگی دیگران سختی و ناراحتی می کوشید. دیدن کوس...

ادامه مطلب

تعبیر خواب دزدی کردن + دزدیده شده وسایل خانه، ماشین، پول، طلا

تعبیر خواب دزدی کردن + دزدیده شده وسایل خانه، ماشین، پول، طلا

دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست. در خواب های ما آنچه دزد می دزدد مهم نیست و هیچ تعبیری ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می آورد. در علم تعبیر خواب ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می ترسد. این ترس فطری است و در خواب شادی تعبیر می شود.   تعبیر خواب دزدی کردن + دزدیده شده وسایل خانه، ماشین، پول، طلا   تعبیر خواب دزد خالد ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کلیه – معنی دیدن کلیه در خواب چیست؟

تعبیر خواب کلیه – معنی دیدن کلیه در خواب چیست؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب کلیه آشنا سازیم. دیدن کلیه در خواب بیانگر مبتلا شدن به بیماری است اما عده ای از معبران می گویند: بیانگر مواجه شدن با مشکل در امر ازدواج است برای مطالعه تعابیر بیشتر با ما همراه باشید.   تعبیر خواب کلیه – معنی دیدن کلیه در خواب چیست؟   تعبیر خواب کلیه آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب کلیه خود را ببینید ، نشانه آن است که احتمالاً به بیماری سخت مبتلا خواهید شد ، شاید هم د...

ادامه مطلب