تعبیر خواب باتری  - معنی دیدن باتری در خواب [caption id="attachment_37705" align="aligncenter" width="385"] تعبیر خواب باتری - دیدن باتری در خواب چه معنایی دارد؟[/caption] تعبیر خواب باتری چیست ؟ باتری، منبع قدرت است. دیدن خواب باتری به این معناست که شما در ...