تعبیر خواب باتلاق - دیدن باتلاق در خواب چه معنایی دارد؟ [caption id="attachment_37701" align="aligncenter" width="413"] تعبیر خواب باتلاق - معنی دیدن باتلاق در خواب[/caption] تعبیر خواب باتلاق چیست؟ دیدن باتلاق در خواب نمادی از جنبه های منفی و سرکوب شده ی خود ...