تعبیر خواب باران - معنی دیدن باران شدید در خواب [caption id="attachment_38695" align="aligncenter" width="443"] تعبیر خواب باران + تعبیر خواب بارش باران و خیس شدن زیر باران[/caption] باران نشان دهنده اشک‌ها و جوشش احساس تا فوران، سرزیری احساست دیگران روی فرد، بازگشت ...