تعبیر خواب دشت - دیدن منظره زیبا در خواب چه تعبیری دارد؟ [caption id="attachment_38886" align="aligncenter" width="431"] تعبیر خواب دشت + تعبیر خواب چمن و چمن زار[/caption] دیدن دشت های سرسبز در خوابتان نمادی از فراوانی است . شما ممکن است وارد یک ...