تعبیر دیدن بالکن در خواب چیست؟ [caption id="attachment_40441" align="aligncenter" width="409"] تعبیر خواب بالکن - دیدن تراس در خواب چه مفهومی دارد؟[/caption] معبرین غربی می گویند: دیدن بالکن در خوابتان بیانگر این است که تمایل دارید دیده شوید، مورد توجه قرار گیرید. شما ...