تعبیر خواب بانک + تعبیر خواب بانکدار [caption id="attachment_38180" align="aligncenter" width="450"] تعبیر خواب بانک - معنی دیدن بانک در خواب[/caption]   دیدن خواب بانک به شما هشدار می دهد که باید مواظب اموال ارزشمند خود باشید و آن ها را در جای امنی ...