تعبیر خواب برگ - معنی دیدن برگ های خشک شده در خواب [caption id="attachment_38999" align="aligncenter" width="392"] تعبیر خواب برگ - دیدن برگ در خواب چه معنایی دارد؟[/caption] دیدن برگ در خوابتان بیانگر شادی تازه یافته و بهبود در جنبه های مختلف زندگی ...