تعبیر خواب بز - معنی دیدن بز کوهی در خواب [caption id="attachment_38560" align="aligncenter" width="422"] تعبیر خواب بز - دیدن بزغاله در خواب چه معنایی دارد؟[/caption] بز: تمایلات جسمانی، اگر بز ماده باشد نیروی باروری و زایایی، توان بالا رفتن که اشاره به ...