تعبیر خواب مارمولک – مفهوم دیدن مارمولک در خواب چیست؟

تعبیر خواب مارمولک – مفهوم دیدن مارمولک در خواب چیست؟

تعبیر دیدن مارمولک مرده در خواب چیست؟ تعبیر خواب مارمولک – مفهوم دیدن مارمولک در خواب چیست؟ تعبیر خواب مارمولک چیست؟ مارمولک از خزندگانی است که از دید بسیاری از افراد نماد چندش است. حیوانی که می توان آن را در بسیاری از مکان ها مشاهده کرد. ترس از این حیوان در حالت بیداری طبیعی اما دیدنش در خواب نشانه ی دیگری دارد؛ یعنی اگر شخصی در خواب مارمولکی را مشاهده کند به این معناست که با ترس های واقعی زندگی خود مقابله خواهد کرد. در ادامه با ...

ادامه مطلب